Image

NT UGent

Navorming voor Tandartsen aan de UGent

Vanuit de UGent-visie op levenslang leren biedt het NTUGent (Navorming Tandarts UGent) kwalitatief en hoogstaande navormingsactiviteiten aan voor tandartsen binnen de brede domeinen van de reconstructieve tandheelkunde, endodontologie, parodontologie, orthodontie, kindertandheelkunde, gerodontologie.

NTUGent is onderdeel van het GHALL - Ghent Health Academy for Lifelong Learning. 

Je vindt ons aanbod dan ook rechstreeks bij hen terug.

Partners

Image

Cursussen in de kijker

Microscooptandheelkunde Module I: Een microscoop: iets voor mijn praktijk?

De cursusreeks Microscooptandheelkunde wordt aangeboden in 3 modules. In de eerste module ligt de nadruk op inzicht in de bouw en werking van dit toestel en basisbeginselen zoals instellen van de microscoop en correct in beeld brengen van het onderwerp.

more info

Microscooptandheelkunde Module II: Aan de slag met de microscoop

In deze lezing worden de indicaties voor wortelbedekking belicht en wordt in detail ingegaan op de zg. coronaal verplaatste flap voor de behandeling van solitaire en De bedoeling van deze tweede module is om aan de hand van praktische voorbeelden en tips, maar ook door gestructureerde oefeningen in de prekliniek, dagdagelijkse tandheelkundige handelingen onder de microscoop te leren uitvoeren

more info

Microscooptandheelkunde Module II: Aan de slag met de microscoop

Dit betreft een 3daagse cursus Inhalatiesedatie voor tandartsen. De lachgas-zuurstof inhalatie is een medicamenteuse ondersteuning bij vooral angstige patienten. Dit kan ambulant uitgevoerd worden in de tandartsstoel mits de nodige opleiding.

more info
Image