Image

NT UGent

Navorming voor Tandartsen aan de UGent

Vanuit de UGent-visie op levenslang leren biedt het NTUGent (Navorming Tandarts UGent) kwalitatief en hoogstaande navormingsactiviteiten aan voor tandartsen binnen de brede domeinen van de reconstructieve tandheelkunde, endodontologie, parodontologie, orthodontie, kindertandheelkunde, gerodontologie.

NTUGent is onderdeel van het GHALL - Ghent Health Academy for Lifelong Learning. 

Je vindt ons aanbod dan ook rechstreeks bij hen terug.

Partners

Image

Cursussen in de kijker

Cone Beam CT: 2-daagse theoretische opleiding voor het bekomen van de FANC toelating

CBCT kan driedimensionale afbeeldingen met een hoge resolutie leveren bij een relatief lage stralingsdosis in tandheelkunde praktijk. Het systeem heeft echter enkele technische beperkingen. In deze presentatie worden zowel CBCT technologie als zijn beperkingen besproken. Algemene principes van stralingsfysica, stralingsbiologie en radioprotectie komen aan bod. Een overzicht van fysieke basisaspecten van het gebruik van röntgenstralen voor dentomaxillofaciale Cone Beam CT zal gegeven worden. Dit laatste omvat de kenmerken van röntgenstralen en hun interacties met afscherming materiaal en weefsels. Een overzicht van dosis gerelateerde hoeveelheden, zoals geabsorbeerde dosis, equivalente dosis en effectieve dosis zal worden gepresenteerd. Speciale aandacht zal worden besteed aan de invloed van het nieuwe ICRP aanbevelingen voor de hoeveelheid effectieve dosis. De biologische effecten van ioniserende straling worden besproken met speciale aandacht voor lage dosis röntgenblootstelling. Een inleiding tot risicobeoordelingsmethoden wordt gegeven, rekening houdend met de grootte en locatie van de afgegeven dosis en de leeftijd bij blootstelling. Een verband tussen de effectieve dosis en door straling geïnduceerd kankerrisico zal worden gepresenteerd. 


→ more info
Image