Image

NT UGent

Navorming voor Tandartsen aan de UGent

Vanuit de UGent-visie op levenslang leren biedt het NTUGent (Navorming Tandarts UGent) kwalitatief en hoogstaande navormingsactiviteiten aan voor tandartsen binnen de brede domeinen van de reconstructieve tandheelkunde, endodontologie, parodontologie, orthodontie, kindertandheelkunde, gerodontologie.

NTUGent is onderdeel van het GHALL - Ghent Health Academy for Lifelong Learning. 

Je vindt ons aanbod dan ook rechstreeks bij hen terug.

Partners

Image

Cursussen in de kijker

Bijzondere tandheelkunde: uitdagingen en oplossingen

Tijdens deze lezing geven Dr. Carla Fernández Rojas en tandarts Inès Phlypo een overzicht van welke personen met bijzondere noden zich kunnen aanmelden binnen de tandartspraktijk (vb. personen met een verstandelijke beperking, personen met een autismespectrumstoornis, etc.), welke mondgezondheidsproblemen zij ervaren en welke oorzaken aan de basis kunnen liggen van mondpathologie.

Daarnaast wordt er dieper ingegaan op uitdagingen waarmee een mondzorgprofessional kan geconfronteerd worden bij het behandelen van personen met bijzondere noden en worden tips en tricks gegeven waarmee aan de slag gegaan kan worden in de dagelijkse praktijk. Tot slot wordt een blik geworpen op de werking van de afdeling bijzondere tandheelkunde binnen het UZ Gent.


→ more info
Image