Image

NT UGent

Navorming voor Tandartsen aan de UGent

Vanuit de UGent-visie op levenslang leren biedt het NTUGent (Navorming Tandarts UGent) kwalitatief en hoogstaande navormingsactiviteiten aan voor tandartsen binnen de brede domeinen van de reconstructieve tandheelkunde, endodontologie, parodontologie, orthodontie, kindertandheelkunde, gerodontologie.

NTUGent is onderdeel van het GHALL - Ghent Health Academy for Lifelong Learning. 

Je vindt ons aanbod dan ook rechstreeks bij hen terug.

Partners

Image

Cursussen in de kijker

Ergonomie in de praktijk: is pijn fijn?

Tijdens deze cursus focussen we ons op de valkuilen die bij tandheelkundige professionals voorkomen. Er is immers bij velen van hen onvoldoende aandacht ten aanzien van de fysieke aspecten van het beroep die tijdens het werk tot overbelasting kunnen leiden, zelfs tot arbeidsongeschiktheid en soms gedwongen beëindigen van de carrière.
more info
Image