Image

NT UGent

Navorming voor Tandartsen aan de UGent

Vanuit de UGent-visie op levenslang leren biedt het NTUGent (Navorming Tandarts UGent) kwalitatief en hoogstaande navormingsactiviteiten aan voor tandartsen binnen de brede domeinen van de reconstructieve tandheelkunde, endodontologie, parodontologie, orthodontie, kindertandheelkunde, gerodontologie.

NTUGent is onderdeel van het GHALL - Ghent Health Academy for Lifelong Learning. 

Je vindt ons aanbod dan ook rechstreeks bij hen terug.

Partners

Image

Cursussen in de kijker

Tandheelkundige zorg voor sociaal kwetsbare patiënten

In deze studiedag wordt dieper ingegaan op de professionele zorg voor maatschappelijk kwetsbare patiënten. Als inleiding worden de mechanismen blootgelegd die leiden tot zorgachterstand bij personen met een sociale kwetsbaarheid, maar ook kwetsbare ouderen. Naast een probleemschets wordt ook ingegaan op mogelijke oplossingen: wat doet de overheid, en welke hulp en praktische tips kan ik als individuele practicus benutten om een zo optimaal mogelijke zorg te leveren.


→ more info
Image